Logo voor intervisieclub 'De Bovenkamer' die maandelijks een brainstromsessie hebben. De naam én het doel van de sessies is in beeld uitgewerkt.

De Bovenkamer